Що означає бути громадянином держави? (урок правознавства 9 клас)

Мета: з’ясувати співвідношення понять “людина – особа-громадянин” і “громадянство” ; ознайомити учнів з основними нормами Закону України
“Про громадянство України”; виховувати в учнів розуміння важливості належності до громадянства та гордості за належність до українського громадянства; формувати вміння працювати з нормативними актами та практичного їх використання.

Обладнання: Конституція України, Закон України ” Про громадянство України” від 18 січня 2001 року.

Основні поняття: людина, особа, громадянин, громадянство, апатриди, біпатриди, підданство, філіація, натуралізація, репатріація, правовий статус.
 Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.
Основні методичні прийоми: дослідження, диспут, індивідуальна робота, робота в групах.
Епіграф уроку: ” Щоб зробити з людей хороших громадян, їм слід надати можливість виявляти свої права громадян і виконувати права громадян.”

Хід уроку

I. Організаційний момент.
II. Вивчення нового матеріалу.

План.

1.    Людина – особа – громадянин.
2.    Громадянство та підданство.
3.    Іноземці, апатриди та біпатриди.
4.    
Підстави набуття громадянства України

5.    Умови набуття громадянства України

6.    Підстави припинення громадянства України
У вступному слові вчителя учням повідомляється тема, що вивчатиметься протягом шести уроків ” Основи правового статусу людини і громадянина. Громадянські ( особисті) та політичні права. Конституційні соціальні, економічні та культурні права. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні.” Повідомляється тема та мета уроку. Звертається увага на епіграф.

Бесіда з класом.

1.    Як співвідносяться між собою поняття людина – особа – громадянин?
2.    У чому єдність і відмінність вищеназваних понять?
3.    Як ви вважаєте, яке з понять є найширшим, а яке найвужчим? Аргументуйте свою думку.

Висновки за результатами бесіди.

1.    Людина – біологічне поняття, стосується кожної людської істоти з моменту народження. Особа – поняття, що підкреслює тісний зв’язок людини з суспільством. Громадянин – поняття, що підкреслює тісний зв’язок людини з певною державою, пов’язане з існуванням держави і права.
2.    Спільним для цих понять є те, що всі вони стосуються людини. Відмінність полягає в тому, що поняття «особа» визначає становище людини у суспільстві, а поняття «громадянин» у державі.
3.    Найширшим є поняття «людина», а найвужчим «громадянин»; кожен громадянин певної держави є людиною, але не кожна людина є громадянином цієї держави.

Завдання для самостійної пізнавальної діяльності учнів.

( Опрацювати текст підручника (ст.50-51, ст. 25  та ст. 4 Конституції України)

                

Завдання:
1.    Дайте визначення поняттям «громадянство « та «підданство».
(Громадянство – стійкий правовий зв’язок людини з конкретною державою; Підданство – для монархій)
3.    Які положення щодо громадянства визначенні в Конституції?
1. Єдине громадянство

2. Неможливість позбавлення громадянина України громадянства Україні

3. Визнання права громадянина на України на зміну громадянства

4. Запобігання випадків без громадянства

5. Неможливість автоматичного  набуття громадянства України іноземцем чи особою без громадянства

6. Рівність громадян України перед законом

7. Збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України.

Підстави набуття громадянства України

  1. За народженням  (Набуття громадянства при народженні має назву ФІЛІАЦІЯ, після народження – НАТУРАЛІЗАЦІЯ)
  2. За територіальним походженням
  3. Внаслідок прийняття громадянства
  4. Внаслідок усиновлення
  5. Внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування
  6. Внаслідок встановлення над недієздатною особою опіки
  7. У зв’язку із перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків
  8. Внаслідок встановлення батьківства
  9. На підставі міжнародних договорів

Розповідь учителя.
На території будь – якої держави, крім її громадян, можуть перебувати і особи з подвійним громадянством (БІПАТРИДИ – від лат. та гр. – «двічі», «вітчизна»), тобто ті, які мають громадянство двох і більше держав, та особи, що не мають громадянства (АПАТРИДИ – без громадянства).

Питання 1
У родині Марії С. і Андрія В. народився син. Обидва вони громадяни України, син народився в Москві, де вони гостювали у родичів. Батьків цікавить, чи отримає їх дитина громадянство України, адже народилася вона за межами нашої країни.
Питання 2.
У пологовому будинку №9 м. Києва народилася дівчинка. Мати дитини  – громадянка України, батько студент з Йорданії, громадянин цієї країни, який навчається у Київському політехнічному інституті. Батько вважає, що дитина є громадянином Йорданії, мати бажає, щоб донька отримала українське громадянство. Мати звернулася з проханням пояснити, яке громадянство матиме її дитина.
Питання 3.
Під час навчання в університеті Ганна П. одружилася з громадянином Лівану Ахмедом Р. Після закінчення навчання вони виїхали жити до Лівану. Через рік в них народилася дівчинка. Мати хвилюється, чи має її донька право на українське громадянство.
Питання 4.
До дверей лікарні в м. Одесі було підкинуто новонароджену дитину. Незважаючи на намагання співробітників лікарні і працівників міліції, встановити батьків дитини не вдалося. Головний лікар звернувся до юридичної консультації з питанням, як визначити громадянство дитини в цьому випадку, адже батьки хлопчика невідомі.

Дискусія.
Стаття 4 Конституції України проголосила, що в Україні існує єдине громадянство – громадянство України. Спробуйте проаналізувати проблему подвійного громадянства шляхом диспуту: « ЧИ ДОЦІЛЬНА НАЯВНІСТЬ ПОДВІЙНОГО ГРОМАДЯНСТВА»? Клас ділиться на 2 групи. Перша група має обстоювати позицію прихильників подвійного громадянства, показавши, які переваги воно надає. Друга група захищає позицію противників подвійного громадянства, показуючи труднощі, які воно породжує. Аналіз епіграфу.

III. Закріплення нових знань та вмінь учнів.

1.    Правовий зв’язок особи з конкретною державою – це..
2.    Який документ підтверджує громадянство України для осіб, що не досягнули 16- річчя?
3.    Апатриди – це…
4.    Назвіть підстави набуття громадянства України?
5.    Які умови є необхідними для набуття громадянства України іноземними громадянами та особами без громадянства?
6.    Які існують підстави припинення громадянства України?
7.    За яких умов особа може втратити громадянство?
8.    Який документ підтверджує громадянство України для осіб, що досягли 16 років?
9.    Який орган в Україні попередньо розглядає питання громадянства в Україні?
10.    Як називається громадянство у державах з монархічним ладом?

IV. Підсумки уроку. Оцінювання роботи учнів.
V.  Домашнє завдання.

Опрацювати § 8  підручника, Конституцію України; скласти таблицю «Підстави набуття та втрати громадянства України»
Використовуючи підручник і Закон України «Про громадянство», запишіть умови набуття і втрати громадянства України:

Набуття Втрата

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *