Передумови національно-визвольної війни . Б.Хмельницький. (урок історії 8 клас)

Мета: визначити причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування, дати характеристику історичній постаті Богдана Хмельницького; розвивати в учнів уміння аналізувати та порівнювати історичні джерела, зіставляючи історичну інформацію, робити висновки, виділяти головне, визначати причини історичних подій, визначати місце історичних діячів та їх роль в історичному процесі; виховувати повагу до людей, які боролися за становлення української нації.

Основні поняття:«Національно-визвольна війна»

Обладнання: схема «Особливості, значення та наслідки козацьких повстань початку 17 ст.», картки з документами, схема «Передумови національно-визвольної війни», таблиця «Причини Національно-визвольної війни», портрет Богдана Хмельницького.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

 • застосовувати та пояснювати термін «Національно-визвольна війна»;
 • визначати причини та передумови Національно-визвольної війни;
 • скласти історичний портрет Богдана Хмельницького;
 • аналізувати та порівнювати історичні джерела, зіставляючи історичну інформацію, робити висновки, виділяти головне, визначати причини історичних подій, визначати місце історичних діячів та їхню роль в історичному процесі.

 

Завдання уроку: (записуються на дошці)

 1. Дати визначення терміну «Національно-визвольна війна».
 2. Встановити передумови Національно-визвольної війни.
 3. З`ясувати причини Національно визвольної війни.
 4. Схарактеризувати постать Богдана Хмельницького, та визначити його роль в історії українського народу.

ХІД УРОКУ

 1. Актуалізація опорних знань учнів

На початку уроку вчитель просить пригадати учнів особливості, значення та наслідки козацьких повстань початку 17 ст.  Загальна характеристика подається в таблиці:

Особливості

Наслідки

Значення

1. Участь селян і міщан у повстаннях, масове покозачення населення.

2. Боротьба за соціальне гноблення.

3. Релігійні гасла.

4. Національно-визвольна спрямованість.

5. Боротьба за встановлення козацьких порядків.

1. Поширення ідей національного визволення серед українського населення.

2. Набуття досліду визвольної боробьби.

3. Наступ польської влади на права козаків, посилення утисків козацтва.

1. Повстання засвідчили, що козацтво є провідною верствою українського суспільства.

2. У ході повстання вперше звучать звернення до всього населення України із закликом підтримати козаків.

3. Чітко визначилася мета боротьби – визволення України з-під влади Річи Посполитої.

 

 1. Мотивація навчальної діяльності

Наприкінці 16 – на початку 17 ст. В Україні прокотилася хвиля козацько-селянських повстань, що були викликані посилення польського гніту на українських землях. Кожне подальше повстання козаків відзначалося більш високим рівнем організованності, охоплювало дедалі більшу територію, кількість повстанців також зростала. Український народ усвідомлював, хто виступає його ворогом. І в середині 17ст. Національно-визвольна боротьба, боротьба за звільнення з-під влади Речі Посполитої розгортається з новою силою. В сьогоденні, Національно-визвольну війну, під проводом Богдана Хмельницького,  досить часто характеризують, як першу війну української нації за незалежність. Тривалий час українські землі належали іншим державам, український народ знаходився під владою загарбників, які знищували культуру, мову, побут, традиції, релігію, самобутність. На попередніх уроках ми вже з—ясували причини козацьких повстань початку 17ст. Сьогодні ми спробуємо визначити, що призвело до Національно-визвольної війни, дамо визначення трміну «Національно-визвольна війна», розглянемо постать Богдана Хмельницького та його роль в історії.

 1. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

     Вивчення нового матеріалу розпочинається з спроби учнів з допомогою методу «Мозковий штурм» дати визначення терміну «Національно-визвольна війна».

Національно-визвольна війнаборотьба поневолених народів, за скинення чужоземного панування, ліквідацію національного й колоніального гноблення, завоювання національної незалежності.

Національно визвольна війнавійна всього українського народу за визволення від польсько-шляхетського панування.

На основі таблиці «Особливості, наслідки та значення козацьких постань початку 17ст.» учні визначають передумови Національно-визвольної війни.

 

Повстання засвідчили, що козацтво є провідною верствою українського суспільства

У ході повстання вперше звучать звернення до всього населення України із закликом підтримати козаків

Чітко визначалася мета боротьби – визволення України з-під влади Речі Посполитої

 

Перетворення козацтва на провідну політичну силу українського суспільства

Формування української нації

Засилля в Україні польських магнатів і шляхти

 

Після визначення передумов Національно-визвольної боротьби діти приступають до визначення причин війни.  Це вони роблять за допомогою історичних джерел. Клас поділяється на групи, кожна з яких  за допомогою документів повинна визначити три основні причини визвольної війни.

     Документ 1. Зі скарги волинської шляхти на сеймі  1645-1646рр.

«… Таких утисків не тірплять і греки в турецькій неволі— забрано у православних церкви, монастирі й кафедри, заборонено вільне провадження відправ, бідні православні вмирають без причастя, не можуть прилюдно відправляти похоронів; у Любні, Сокалі, Белзі та інших містах через відібрання церков православні мусять потайки ховати своїх померлих у підвалах і домах». (Власов В. Історія України. 8 клас— Навчальний посібник. – К.— А.С.К., 2000. – С.100)

Документ 2. Із записок польського публіциста середини 17 ст.

«Мусимо визнати, що велику ненависть підносять і поширюють великі податки, незвичайні роботи, часті, поволовщини, оренди, рогове, копитове та інші подібні тягарі, що їх над ними вигажують урядники, орендарі, суддівські гачки, економи, котрі хоьіди б збільщити прибутки своїх панів… Спитайтесь у самих же козаків, що спонукало їх до такої відваги, сміливості, відчайдушності й шалу, і думаю, що вони всі вони подадуть великий реєстр кривд, неслушних податків, що їх терпіли від панів комісарів та інших вельможних державців». (Власов В. Історія України. 8 клас. Навчальний посібник. – К.— А.С.К., 2000. – С.105)

     Документ 3. З листа Б.Хмельницького до польського короля (1647р.)

«Пани, державці та старости на втіху собі нестерпно кривдять нас і тяжко ображають, позбавляючи нас не тільки вбогого майна, а й свободи, посягаючи на наші хутори, луки, сіножаті, ниви, зорані поля, ставки, млини, бджоляні десятини, хоч усе це й належить до володінь Вашої королівської милості. І що тільки комусь із них у нас, козаків, сподобається, силою відбирають, а нас самих, безневинних, обдирають, б—ють, мордують, до в—язниць кидають, на смерть за наші маєтності вбивають, так що багато кого з нашого товариства поранено й знівечено. А наші пани полковники, добровольні слуги їх милостей панів старост, замість того, щоб нас від такої біди й напасті захищати, допомагають панам урядовцям знущатися з нас». (Власов В. Історія України. 8 клас. Навчальний посібник. – К.___А.С.К., 2000. – С. 100)

Опрацювавши дані джерела, учні складають таблицю.

Причини Національно-визвольної війни

 

Соціально-економіфчні

Політичні

Національно-релігійні

 1. Швидке зростання в Україні землеволодінь польських магнатів і шляхти;
 2. Збільшення панщини до 5 днів на тиждень;
 3. Закріпачення селян;
 4. Економічні утиски міщан і козаків.
 1. Українці не мали своєї держави, усі державні посади належали полякам;
 2. Українські князі та шляхта значною мірою полонізувалися;
 3. Фактично політичне лідерство в українському суспільстві перейшло до рук козаків
 4. Наступ польської влади на права й вольності козацтва.
 1. Утиск православної церкви і переслідування православного населення;
 2. Загострення релігійних та національноих суперечностей.

Після заповнення таблиці учні підбивають підсумок:  Гострі суперечності між польсько-шляхетською владою і широкими соціальними верствами українського суспільства, що вступило в стадію формування ранньої нації, були основною причиною Національно-визвольної війни українського народу в середині 17 ст.

Далі діти працюють з джерелами інформації, які допоможуть їм розкрити риси характеру і військовий талант Богдана Хмельницького. Крім опрацювання документів, організовується також робота з ілюстрацією, на якій зображено Богдана Хмельницького.

Історична довідка

 • Богдан Хмельницький народився 1595р. В сім`ї чигиринського сотника Михайла Хмельницького, навчався в Київській братській школі, а потім у єзуїтській колегії у Львові;
 • Був обдарований природним розумом і дуже освічений, знав сім мов;
 • Вступив до козацького війська, брав участь у військових походах проти турків та татар, у битві під Цецорою потрапив у полон;
 • Після полону стає реєстровим козаком, бере участь в походах, спочатку обіймає посаду писаря, а потім сотника;
 • Не раз їздив з козацькими посольствами до польського короля, де відстоював інтереси українського козацтва;
 • У 1647р. Його заарештовано польською владою. Звільнившись, втікає до Запоріжжя, де у 1648р. Його обирають гетьманом.

    Документ 4. із записок венеційського дипломата А.Віміна.

«На зріст він скоріше високий, ніж середній, щирокої кості й міцної будови. Його мова і спосіб правлянні показують, що він наділений зрілим судженням і проникливим розумом… У поводженні він м__який і простий, чим викликає до себе любов вояків, але, з іншого боку, підтримує серед них дисциплину суворими стягненнями…» (Власов В. Історія України. 8 клас. Навчальний посібник. – К.__А.С.К., 2000. – С. 102)

     Документ 5. В.Власов про Богдана Хмельницького.

«Про характер Богдана Хмельницького джерела подають суперечливі свідчення. Одні відзначають різкість у судженнях і запальність гетьмана, інші вказують на спокійну вдачу, м__якість у стосунках з людьми. Сучасники гетьмана підкреслювали його проникливий розум, ерудицію, передбачливість, переконаність у правоті своєї справи». (Власов В. Історія України. 8 клас. Навчальний посібник. – К.__ А.С.К., 2000. – С 102)

Завдання:

 1. На основі даних документів та ілюстрації визначте риси характеру Богдана Хмельницького.
 2. Які факти біографії Хмельницького свідчать про те, що на початку Національно-визвольної війни він уже мав великий досвід воєначальника. Свою думку обгрунтуйте.

Узагальнення та систематизація знань.

Оцінювання роботи учнів на уроці.

Домашнє завдання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *