Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років ХІХ ст. (урок історії 9 клас)

  Мета: визначити, в чому полягала необхідність проведення реформ адміністративно-політичного управління в Російській імперії, а також з`ясувати суть та значення проведених перетворень; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв`язки, з`ясовувати суть історичних подій та явищ, робити висновки, розвивати навички самостійної роботи з джерелами інформації; виховувати розуміння того, що між правами людини і соціально-економічним станом суспільства існує безпосередній зв`язок.

Основні терміни і поняття: політична система, реформи, адміністративно-політичне управління.

Тип уроку: комбінований

 Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть:

– визначити суть історичних явищ, подій та їхнє значення;

– описувати й характеризувати модернізацій ні процеси в українських землях,  а саме – реформи 60-70-х років XIX ст..;

– на основі аналізу різних джерел інформації доводити закономірність процесів модернізації у розвитку українських земель цього періоду.

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний етап
 2. Перевірка домашнього завдання

Графічний диктант

Учитель зачитує твердження, а учні в зошиті записують відповіді, використовуючи графічні позначки    (вірно),     (невірно).

 1. Прискорені темпи промислового розвитку Півдня України були пов`язані з відкриттям і розробкою родовищ нафти.
 2. В Україні прогресували ті галузі промисловості, які постачали сировину для російської індустрії.
 3. Однією з провідних галузей промисловості залишалась текстильна.
 4. Україна перетворюється на головну вугільно-металургійну базу Російської імперії.
 5. Потужне цукрове виробництво розвивалося на Лівобережжі та Слобожанщині.
 6. Наприкінці XIX ст.. у Харкові та Луганську почали випускати паровози.
 7. Будівництво залізниць в Україні стимулювало розвиток власної промисловості та сприяло розвитку внутрішньої торгівлі на українських землях.
 8. Остаточно промисловий переворот в економіці Наддніпрянської України завершився на початку XX ст..
 9. В аграрному секторі України поєднувалися дві системи господарювання – відробіткова та ринкова.

10. Промисловий переворот в економіці України завершився у 60-х

роках XIX ст..

11. У 1865р. починається спорудження першої залізничної лінії

Балта – Одеса.

12. Французькі, англійські, німецькі та бельгійські підприємці

Протягом д/п XIX ст.. захопили ключові позиції у провідних галузях промисловості України.

Для перевірки учні обмінюються зошитами та перевіряють один одного.

 1. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
 2. Що таке «реформа»?
 3. Доведіть, що в Наддніпрянській Україні в д/п XIX ст.. виникла нагальна необхідність у реформуванні адміністративно-політичного управління.
 1. Мотивація навчальної діяльності

У середині XIX ст.. різке загострення кріпосницької систем все частіше давалося взнаки. Вона більше не могла забезпечити не лише зростання виробництва, а й навіть збереження досягнутого рівня. На відставання були приречені національні регіони, у тому числі й Україна.

Кримська війна продемонструвала безсилля імперії. Десятки тисяч українців у складі російської армії і флоту воювали проти Туреччини та її союзників. Україна була найближчим тилом російської армії; на плечі її населення були покладені обов`язки постачання фронту всього необхідного. Війна викликала посилення селянського руху.

Питання про необхідність реформ у середині 50-х рр.. XIX ст.. опинилося в центрі суспільно-політичного руху, у якому брали участь представники всіх станів суспільства.

V. Вивчення нового матеріалу.

Учні отримали випереджальне завдання. По ходу виступу учнів складається узагальнююча таблиця.

Реформи 60-70-х років XIX ст..

 

Реформа

Зміст

Судова

(1864р.)

* Суд став позастановим, гласним і незалежним (судді призначалися урядом)

* Запроваджено суду присяжних засідателів

* Обвинувачений мав право на захист – адвоката

Земська

(1864р.)

* Створювалися виборні органи влади – земства, які складалися з представників усіх станів.

* Земства займалися господарськими та культурними питаннями.

Військова

(1862-1874р.)

* Запроваджувалася загальна військова повинність для чоловіків по досягненні 21р.

* Скорочувався строк військової служби (піхота – 6 років, флот – 7 років).

* Переозброєння армії, створення системи підготовки офіцерів.

Міське самоврядування

(1870р.)

* У містах створювалися виборні органи влади – міські думи, які вирішували питання благоустрою міст, освіти, охорони здоров`я.

Шкільна

(1864р.)

* Збільшилася кількість початкових, середніх і вищих навчальних закладів.

* Відкривалися земські школи.

* Відкривалися навчальні заклади для жінок.

Цензурна

(1865р.)

* Цензурні установи підпорядковувалися Міністерству внутрішніх справ.

* Всі видання, призначені для масового читача, підлягали попередній цензурі.

Фінансова

(1860р.)

* Створено Державний банк.

* Сформована податкова система.

 

Запитання

 1. Чим були викликані реформи 60-70-х років В Російській імперії?
 2. Які факти свідчать про демократизм судової реформи?
 3. Як ви гадаєте, чому земська реформа відкривала шлях до участі у суспільному русі національно свідомим українцям?
 4. Які зміни відбулися в розвитку освіти після проведення освітньої реформи?
 5. Що спільного між Магдебурзьким правом та реформою міського самоврядування?

VI. Узагальнення та систематизація знань

Робота з текстовим джерелом інформації.

Із праці О.Д.Бойка «Історія України»

«Скасування кріпосного права і пов`язані з ним перетворення в українських землях… спричинили низку суперечливих тенденцій та процесів: з одного боку, вони зумовлювали збереження землеволодіння поміщиків та прогресуючий занепад і деградацію їхніх маєтків, обезземелення та розшарування селянства, аграрне перенаселення, вимушені міграції, зростання суперечностей між всестановою виборністю до земств та авторитарним режимом, між самодержавством та створюваною ним правовою державою тощо, з іншого боку – формували позастанову приватну власність на землю, сприяли становленню ринку робочої сили, стимулювали розвиток підприємництва, розширювали сферу функціонування ринкових відносин, створювали передумови для становлення громадянського суспільства». (Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 2001. – с.255)

«Мікрофон»

 1. Чи згодні ви з оцінкою реформ 60-70-х років XIX ст.., яка викладена в праці О.Д.Бойка? Чому?
 2. Як реформи посилювали залежне становище України?

Висновок: провівши земську, судову, військову, фінансову, освітню та інші реформи, тим самим заклавши основи громадянського суспільства, російський царизм не зробив останнього кроку – не провів зміни в управлінні державою, не проголосив конституції і не скликав парламент. Саме тому модернізація в Росії не мала системного характеру, що суттєво ускладнювало перехід суспільства до прогресивнішого, порівняно з феодалізмом, капіталістичного способу виробництва.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати & 23 підручника. Відповісти на питання після параграфу.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *