Звіт директора НВК Малай І.Є. про роботу закладу в 2015 році

Звіт про роботу  директора Глухівського НВК, Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

Свій виступ хочу розпочати зі слів Прем’єр-міністра України Арсенія Петровича Яценюка з програми «10 хвилин з Прем’єр-міністром» від 26 липня 2015 року:

«…Школа повинна відповідати високим стандартам, які дають знання, а не просто витрачають час учнів і бюджетні гроші…». Дійсно, сьогодні якісна освіта – це запорука майбутнього нашої держави. І кожний навчальний заклад, незважаючи на складну ситуацію в державі повинен відповідати вимогам сучасного суспільства. Сьогодні Україні, як ніколи, потрібні висококласні спеціалісти. Вища освіта повинна вийти на новий рівень. Але без дошкільної,  загальної середньої освіти, це неможливо зробити. Адже саме в школі діти здобувають перші знання, навички, свій перший досвід. Тому, саме школа, є тією першою сходинкою, з якої починається формуватися учень та майбутній спеціаліст.  Глухівський НВК не є винятком.  Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника навчального закладу.

  1. 1.    Загальна інформація про школу.

Глухівський навчально-виховний комплекс є колективною власністю Томаківської районної державної адміністрації. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Томаківської РДА.

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1959 році, земельна ділянка, яка належить школі має площу 4,4 га.

Не зважаючи на свій вік, НВК і сьогодні виглядає охайним та затишним. Зелені дерева і квіти, білосніжні стіни, затишні класні кімнати. Педагогічний та технічний колектив школи всіма силами намагається зберегти ту неповторну атмосферу, яка панує в стінах і сьогодні. В поточному році колектив НВК складається з 13 педагогічних працівників, 2 вихователів ДНЗ, медичної сестри та 10 чоловік обслуговуючого персоналу. В НВК діє 8 класів, середня наповнюваність яких складає 6 учнів. В ДНЗ функціонує 1 група вихованців, чисельністю 17 дітей.

  1. 2.    Кадрове забезпечення.

У 2015-2016 навчальному році Глухівський НВК штатними працівниками забезпечено на 100%. Але слід зазначити, що не всі предмети викладають фахівці. Так в закладі відсутні спеціалісти з інформатики, трудового навчання. Рівень освіти педагогічних працівників знаходиться на досить високому рівні.

Так в закладі працюють 2 вчителя зі званням «вчитель-методист», 3мають звання «старший вчитель», 5 вчителів мають вищу категорію. Поступово школа поповнюється молодими спеціалістами: 3 вчителя, на сьогодні,  здобувають вищу освіту на заочних відділеннях вищих навчальних закладів.

 

  1. 3.    Методична робота.

Керівництво методичною роботою здійснює заступник директора з НВР Кириловський І.Н. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, керівниками гуртків, наставниками молодих вчителів. За їх активної участі проходять методичні тижні, предметні декади, відкриті уроки. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами використовуються матеріали з досвіду роботи кожного вчителя, матеріали різноманітних конкурсів, технічні засоби. Широко впроваджується в практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Вчителі НВК приймають активну участь в роботі районних методичних об’єднань. Так в березні 2015 року на базі НВК проводилося методичне об’єднання заступників директорів з НВР, на березень 2016 року планується проведення методичного об’єднання вчителів фізики.  Педагоги школи входять до складу журі різноманітних районних та обласних конкурсів, предметних олімпіад.

  1. 4.    Навчальна діяльність учнів.

  Протягом 2015-2016 навчального року робота педагогічного колективу спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Станом на 1 вересня 2015 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років. Крім того, дошкільну освіту здобувають 90 % дітей п’ятирічного віку. Слід зазначити, що рівень успішності учнів НВК бажає кращого. За результатами І семестру 2015-2016 навчального року в закладі відсутні учні, що навчаються на високому рівні. Але гарним показником є відсутність початкового рівня.

Випускники закладу мають гарну базову підготовку, що дає змогу вступати до інших навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації. Так з 7 випускників 2015 року, 1 учениця навчається в Запорізькому педагогічному коледжі, 2 учні вступили до Марганецького коледжу, 2 учні здобувають освіту в Томаківському професійному ліцеї, 1 учень продовжують навчання в загальноосвітніх школах. Особливо слід відзначити, участь учнів НВК у всеукраїнських конкурсах: «Соняшник», «Патріот», «Кенгуру», де діти здобувають певні перемоги. На жаль, в 2015-2016 навчальному році учні НВК на стали переможцями районних олімпіад з базових дисциплін.

  1. 5.    Виховна та позакласна робота.

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. Окрім того, сучасні події на території нашої держави, вимагають від педагогічного колективу спрямувати виховання учнів на почуття патріотизму та відповідальності за незалежність України. З цією метою в закладі створено стенди, про захисників Томаківського району, учні НВК неодноразово організовували благодійний збір коштів та продуктів харчування для воїнів АТО. На сьогодні НВК долучився до акції «Збери кришки на протези для воїнів АТО».

Активним у житті школи є учнівське самоврядування. В НВК діє система самоврядування «Сузір’я». При самоврядуванні діють кілька відділів:навчальний відділ, відділ внутрішніх справ, відділ фізичної культури та спорту, культурологічний відділ, які приймають активну участь в організації навчально-виховного процесу. Так навчальний відділ проводить щотижневий моніторинг навчальних досягнень учнів кожного класу, за результатами якого, визначається найуспішніший клас тижня. Відділ внутрішніх справ контролює поведінку учнів під час перерв, допомагає черговому вчителю, розбирає, колегіально, конфлікти між учнями. Відділ фізичної культури та спорту займається організацією фізичного виховання учнів, організацією спортивних змагань, проводить що дня ранкову зарядку. Найбільша відповідальність покладена на культ організаційний відділ, який спрямовує свою роботу на організацію дозвілля учнів, оскільки в НВК відсутня посада заступника директора з виховної роботи. Окрім того на культорганізваційний відділ покладена відповідальність за випуск шкільної газети.

  1. 6.    Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в НВК, проводиться згідно з діючим  законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

–       Сиріт і позбавлених батьківського піклування – 3;

–       Чорнобильців – 1;

–       Малозабезпечених – 5;

–       Багатодітних – 12.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи.  Дітям сиротам, та позбавленим батьківського піклування щорічно надаються путівки до оздоровчих таборів, діти з малозабезпечених сімей та діти що перебувають під опікою отримають безкоштовне гаряче харчування за рахунок місцевого бюджету з розрахунку 8 гривень. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв’язок класних керівників та адміністрації школи.

  1. 7.    Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім`ї  – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь в навчально-виховному процесі. Декілька разів на рік проводяться загальношкільні батьківські збори, де вирішуються питання навчання та виховання учнів. Кожної чверті класні керівники організовують класні батьківські збори, де намагаються надати необхідні поради у справах виховання, навчання.  Так класні керівники та адміністрація НВК підтримують постійний зв’язок з батьківським комітетом, Радою школи, з кожною сім`єю. У зв’язку з відсутністю в НВК соціального педагога, складання соціального паспорту НВК покладено на класних керівників, які таким чином мають змогу більш детально познайомитися з життям учнів поза школою.

        8.  Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. . Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Томаківської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів, діти сироти та діти з малозабезпечених сімей  забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням харчуванням.

          9.Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові

       10 . Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.
Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи Кириловським І.Н. використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.
Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Глухівським НВК більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв’язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *