Науково-методична проблема

Науково-методична проблема,над якою працює колектив:

« Стимулювання учнів до самостійної освітньої діяльності, яка забезпечує їм  саморозвиток, креативність мислення в ході оволодіння знаннями.»

Провідна ідея:  Опрацювання нової науково-методичної проблеми дасть змогу переосмислити зміст освіти, більше уваги приділити роботі з обдарованими дітьми , дасть поштовх для самовдосконалення як учнів так  і  вчителів, поставить педагогічну майстерність та самоосвіту на більш високий рівень.

Актуальність: 

Розвиток у школярів творчих можливостей, закладених природою, створення умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учня відповідно до здібностей нахилів та потреб.

 

Основні напрямки роботи: 

1. Реалізація в практичній діяльності основних вимог Закону України «Про загальну середню освіту»,критеріїв якості навчальних досягнень учнів  за 12 бальною системою оцінювання.

2. Практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методів, прийомів активізації навчальної діяльності  і  формування  в  них наукового  світогляду.

3.  Використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання  креативності  учнів.

4.  Використання на  практиці сучасних досягнень педагогічної науки, передового педагогічного  досвіду, розвитку ініціативи та  творчості  вчителя.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *