Валентність (урок хімії 7 клас)

 

Тема. Валентність.

 

Мета:  сформувати поняття про валентність як властивість атомів утворювати певну кількість зв’язків, скласти алгоритм визначення валентності елемента за формулою речовини;

розвивати основні пізнавальні процеси та операції мислення, вміння  складати алгоритм і працювати за ним;

сприяти формуванню основних світоглядних ідей, виховувати самостійність, почуття відповідальності;

ввиховувати в учнів вміння спілкуватися, толерантність, повагу до своїх

думок і висловлювань однокласників;

створити «ситуацію успіху».

 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (урок-презентація).

 

Методи: словесні (бесіда, інформаційне повідомлення, складання алгоритму, виконання вправ за алгоритмом), наочні (презентація, схеми, таблиці), інтерактивні вправи,  «ситуація успіху».

 

Форми: фронтальна, індивідуальна.

 

Обладнання: комп’ютер, презентація «Валентність».

 

 Структура уроку: І. Організація класу
  ІІ. Актуалізація опорних знань та

мотивація пізнавальної діяльності

  ІІІ. Вивчення нового матеріалу
  ІV. Закріплення
  V.  Підсумки уроку. Рефлексія
  VІ.Домашнє завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ХІД  УРОКУ

Форми роботи

 

І. Організація класу.

1.Вправа «Індикатор настрою»

Я спокійний(-на) 

Я невпевнений (-на)

Я тривожний (-на)

 

2. Побажання вчителя:

«Пам’ятайте, що немає нічого неможливого для наполегливих»

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

 

Визначення термінів (слайд 2).

 

  1. 1.Які речовини називають простими?
  2. 2.Які речовини називають складними?
  3. 3.Охарактеризуйте якісний і кількісний склад речовин: Н2O, NH3, CH4.
  4. 4.Наведіть приклади складних речовин та сумішей.

 

Мотивація пізнавальної діяльності

  Слово вчителя

– Чому атоми сполучаються між собою, утворюючи прості або складні речовини?

– Як вони тримаються один біля одного?

Мабуть, їх тримають якісь певні сили. Сила латинською мовою буде YALENTIA, від нього і походить термін ВАЛЕНТНІСТЬ.

Записуємо тему  уроку: Валентність хімічних елементів.

Слово вчителя

Сьогодні на уроці ви повинні з’ясувати: що таке валентність, запам’ятати валентність Оксигену та Гідрогену, усвідомити поняття „бінарні” сполуки, навчитися визначати валентність за формулами бінарних сполук, за положенням елемента в періодичній системі хімічних елементів, за структурними та графічними формулами.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1.Визначення поняття валентності

Засновником вчення про валентність вважають німецького хіміка Фрідріха Августа Кекуле, який запропонував теорію валентності у 1857 році (150 років тому). 

Властивість атомів хімічних елементів з’єднуватися з певним числом атомів того самого або інших хімічних елементів називається ВАЛЕНТНІСТЬ.

На прикладі кулестиржневих моделей води, хлоридної кислоти, амоніаку визначаємо валентність Гідрогену та Оксигену.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Слайди 2 -7)

2.Стала і змінна валентність (Слайд8 -9 ).

 

 

3.Правила складання хімічних формул

(слайд 10).

 

 

4. Складання алгоритму визначення валентностей хімічних елементів за формулами речовин. Після обговорення учні записують алгоритм визначення валентності.(Слайд 11 – 12)

 

ІV. Закріплення

  1. «Сніжний ком»

Перед вами схема із записаними формулами речовин, ви повинні швидко визначити валентність елементів у сполуці і передати своєму товаришеві. Виграє та команда, яка швидше і вірно.

 

 

2. Учням пропонують завдання, яке виконують індивідуально.

а)В якій із наведених формул речовин валентність сполученого з Оксигеном елемента найвища: SO3, K2O, Cr2O3, P2O5, BaO?

б)Учні об’єднуються в пари і обговорюють свої ідеї щодо виконання завдання. Далі вони визначають валентність атомів елементів у сполуках із Cl, знаючи, що він одновалентний: CuCl2, NаCl, FeCl3, ZuCl2, PCl5. б) у сполуках із сульфуром, знаючи, що він двохвалентний: MgS, Na2S, Cu2S, Al2S3, ZnS.

в)Пари об’єднуються в четвірки й обговорюють виконання попередніх завдань

г)Залежно від кількості учнів у класі можна об’єднати четвірки у більші групи і перейти до колективного обговорення виконання наступного завдання.

 

 

V. Застосування набутих знань

1. Гра «Хрестики-нулики»

Виграшний шлях: одновалентні метали.

 

 

 

 

 

K2O

 

 

Fe2O3

 

AI2O3

 

SO3

 

Na2O

 

CO2

 

CO

 

 

SiO2

 

Cu2O

 

 

 

 

 

 

 

Виграшний шлях: тривалентні метали.

Сr2O3

 

 

Fe2O3

 

AI2O3

SO3

 

 

Na2O

CO2

 

CO

 

SiO2

Cu2O

 

2.Самостійна робота

Виконання завдання по карточкам.

 

 

Взаємоперевірка з виставленням оцінок. Кожна визначена валентність 1 бал, у кого все правильно

+ 2 бонусних бали.

 

 

 

 

 

VI. Підсумки уроку.

 1. Вправа “Ланцюжок”

Чи досягли мети уроку?

*Властивість атомів хімічного елемена з’єднуватися з певним числом атомів того самого або інших хімічних елементів називається (ВАЛЕНТНІСТЬ)

* Валентність атома Гідрогену –(1), Оксигену – (2).

*Кількісно валентність виражається кількістю атомів (Гідрогену), які приєднує атом даного елемента.

*Сполуки, які містять в своєму складі атоми двох елементів називаються (БІНАРНИМИ).

*Валентність можна визначати (за формулами бінарних сполук або за положенням елементів у періодичній системі хімічних елементів).

 

 

2.  Оцінювання

3. Рефлексія.   Завершення вправи “Мій настрій”.

 

VІI. Домашнє завдання

Вивчити про валентність, її визначення, алгоритм утворення формул за валентністю.

Завдання:

1). Знайди відповідь: (для охочих)

1. Al2S        1 K (I) i O (II)

2. ZnCl2      2. N (III) i H (I)

3. SO3         3. Zn (II) i Cl (I)

4. K2O         4. Al (III) i S (II)

5. NН3              5. S (VI) i O (II)

 

2). Тренувальні вправи за посібником (для «впевнених» і «надійних»)

 

 

 

 

 

Визначення емоційної готовності учнів до уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда

 

Формування асоціативного ряду (зв’язок з попередніми знаннями)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення з поясненням вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запис у зошитах

 

 

Використовую метод « Гидке каченя»

заохочення, створення ситуації взаємодопомоги

 

 

Відпрацювання алгоритму

За технологією „Два – чотири – всі разом”.

 

Визначаю право дитини на помилку:  „помилка що веде нас до істини”,

„дякую, твоя думка дає нам шлях до роздумів”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переживання ситуації успіху

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

Участь учнів у виправленні зроблених помилок, неточностей,

осмислюванні їх причин( взаємо і самоаналіз)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвідомлення ситуації і досягнення мети.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 (презентація)

валентність

 

 

 

 

Додаток 2                                                                            

 

А.                                                                           Б.

 

    Cr2O3

 

 

Fe2O3

 

 

AI2O3

SO3

 

 

 

Na2O

 

    CO2

CO

 

 

 

   SiO2

 

 

 Cu2O

 

 

 

    K2O

 

 

Fe2O3

 

 

AI2O3

SO3

 

 

 

Na2O

 

    CO2

CO

 

 

 

   SiO2

 

 

 Cu2O

 


 

Додаток 3

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Дано ряд хімічних сполук: Al2O3, Fe2O3, Cr2O3 у них валентність атомів металів дорівнює:

а) двом;

б) трьом;

в) одиниці;

г) чотирьом.

2. Знайдіть помилку в запропонованих формулах:

a) Al2O3;

б) K2O2;

в) CO2.

3. Вкажіть валентність Купруму в оксиді Сu2O:

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) IV.

4. Вкажіть формулу карбон (ІІ) оксиду:

а) CО2;

б) CO;

в) SO2.

5. Установіть відповідність між валентностями неметалів і формулами оксидів:

1. Р2О5 А) IV
2. NO2 Б) I
3. NO В) V
4. N2O Г) IV

6. Установіть відповідність між назвами та формулами таких речовин:

1. Сульфур (IV) оксид А) BaO
2. Фосфор (V) оксид Б) CaI2
3. Кальцій йодид В) P2O5
4. Барій оксид Г) SO2

7. Знаючи валентність елементів напишіть формули сполук:

а) силіцій оксид;

б) сульфур (VІ) оксид;

в) барій хлорид;

г) магній сульфат

8. Вкажіть елемент з постійним значенням валентності:

а) О;

б) Р;

в) S;

г) Fe.

9. Валентність Натрію в сполуках дорівнює:

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) V.

10. Позначте речовину, в якій валентність Сульфуру найвища:                          

а) Н2S;

б) SO3;

в) SO2;

г) CaS.

Література

  1. Підручник  Хімія 7 клас
  2. Інтернет ресурси

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *